Hvordan bestemmes riktige antall transplantater?

Den første bekymringen som pasienter som ønsker en hårtransplantasjon er vanlighvis hvor mange transplantater som vil bli transplantert. Et transplantat, som medisinsk forstand, er en levende del som fjernes fra ett område av kroppen som skal plasseres i et annet område. Antall transplantater i hårtransplantasjon refererer til antall hårsekkene. Så hvordan skal riktig antall transplantater bestemmes?

1. Hvor mange grafts vil være nok?

Når vi bestemmer behandlingsprotokollen, bestemmer legen vår først antallet transplantater pasienten trenger på grunnlag håravfallet. Det ideelle antall hårsekk blir trukket ut fra donorområdet hvor håret er tettere, slik at donorområdet ikke blir skadet eller så utarmet. Dette ideelle antallet transplantater kan bare bestemmes etter en-til-en-konsultasjon med legen vår.

2. Hvor mange hårsekker kan bli tatt fra donorområdet?

Jo tettere og tykkere domorområdet er jo flere hårsekker kan bli tatt, det er ingen begrensning på antall

3. Endres antall grafts i forhold til metodene?

Når du bestemmer antall hårsekkene som skal transplanteres, må den anvendte implantatmetoden også tas i betraktning. Ved å kombinere legens anbefaling og pasientens ønsker, bestemmes antall transplantater også ved å ta hensyn til grensene for den valgte teknikken for prosedyren. For eksempel gir en nyskapende teknikk som DHI (Direct Hair Implant) en bedre resultater, men også for et lavere antall transplantater på grunn av dens vanskeligere implementering. For eksempel en innovativ teknikk som DHI (Direct Hair Implant) en muliggjør bedre resultater, men også for et lavere antall transplantater på grunn av den vanskeligere implementeringen.

4. Hvor lenge blir graftene stående i kroppen?

De høstede transplantatene holdes under spesielle forhold og i spesielle løsninger til implantasjonsfasen begynner. I tilfeller av overdreven høsting forlenges tiden av kroppen av hårsekkene og setter dem i fare for å overleve og påvirker suksessen til hele prosedyren. Det er derfor obligatorisk å ikke gå for det høyeste antall ekstraherbare transplantater, men å gå i stedet for prinsippet om det ideelle antall transplantater sammen med den planlagte riktig behandling